Foto: Fru Amundsen ©

Foto: Fru Amundsen ©

In Noorwegen zien we veel houten kerken maar niet elke houten kerk is een staafkerk. Het verschil zit in de bouw van het geraamte. Staafkerken zijn gebouwd met behulp van houten staanders (staven) en planken. Op een stenen fundering werd een raamwerk van hout gemaakt waarop de staanders steunden. Aan de bovenzijde kwam een nieuw horizontaal houten raamwerk om de staanders te verbinden. Houten bogen tussen de staanders zorgden voor meer stevigheid in de constructie en onder het dak werd hiertoe een gordel van andreaskruisen aangebracht.

Lees meer ...

Poollicht is de algemene naam voor zowel het noorderlicht - zichtbaar op het noordelijk halfrond: aurora borealis - als het zuiderlicht - zichtbaar op het zuidelijk halfrond: aurora australis. Al duizenden jaren lang doen talloze verhalen over het poollicht de ronde. Zo geloofde men in een groot aantal landen dat het poollicht geesten van overledenen waren die, ongelukkig met hun lot, probeerden hun nog levende familieleden een teken te geven. Zweden en Denen waren er tot in de 18e eeuw van overtuigd dat het poollicht ontstond als gevolg van een vuurspuwende berg op de Noordpool, bedoeld om het noorden te verlichten en te verwarmen.

Lees meer ...

Noorse brunost

Foto: Lydia Lange

De kaas die het Gudbrandsdal redde!

In de jaren 1870 verkeerde de landbouwsector in het Gudbrandsdal in een zware crisis. Goedkoop buitenlands graan en sterk gedaalde prijzen voor boter leidden ertoe dat de boeren in het dal amper het hoofd boven water konden houden.

Lees meer ...

Al vanaf de tijd dat zich ca. 6000 jaar geleden mensen vestigden op de Lofoten is de visserij een van de belangrijkste middelen van bestaan geweest. Hoewel hier het hele jaar door verschillende soorten vis worden gevangen, draait de visserij in de winter vooral om de Arctische kabeljauw. Vanaf november migreren miljoenen geslachtsrijpe kabeljauwen, ook wel skrei genoemd,  vanuit de Barentszzee naar de wateren rond de Lofoten waar ze in januari arriveren. In het voedselrijke water van met name de Vestfjord zijn de temperatuur en het zoutgehalte optimaal om kuit te schieten.

Lees meer ...

Op verzoek van de Noorse regering zette Richard With op 2 juli 1893 met het stoomschip Vesteraalen koers naar Noord-Noorwegen om een route uit te stippelen die de verre arctische gebieden met het zuiden van het land zou verbinden.

Foto: Feikje Bosveld

Een hachelijke expeditie omdat er toentertijd ten noorden van Trondheim nog maar 28 vuurtorens stonden en er waren slechts twee hydrografische kaarten beschikbaar. Desondanks bewees Richard With dat de zeereis mogelijk was en hij wordt dan ook als de vader van Hurtigruten (de snelle route) beschouwd.

Lees meer ...