STO Garant GarantieregelingGarantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Fru Amundsen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Fru Amundsen op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Fru Amundsen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Fru Amundsen. Mocht Fru Amundsen voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Ter aanvulling:

•              Eventuele klachten of claims over uw reis staan los van deze betaalmethode.
•              De annuleringsvoorwaarden van Fru Amundsen zijn bij deze manier van betalen van toepassing.
•              STO-Garant is geen geschillencommissie.

Hebt u belangstelling voor een van onze reizen of wilt u uw persoonlijke wensen met Fru Amundsen bespreken? U kunt ons bereiken via mail of telefoon 050 – 527 98 50.